slogan webu - změňte či smažte dle uvážení
 

Úvodní stránka - o nás + čísla účtů pro Vaši pomoc

 Šťastný domov - charitativní nezisková organizace, z.s.

 

 

IČ: 05437113, se sídlem Zlončická 611/15, Čimice, 181 00 Praha 8

Zapsáno ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce číslo 66783

 

 

čísla účtů :

 

 2501075245/2010   - obecný účet (peníze použijeme tam, kde je to aktuálně nejpotřebnější)  

 

2601075250/2010 - účet projektu "Domovy pro seniory a léčebny dlouhodobě nemocných"

 

2601075242/2010 - účet projektu "Krteček dětem"

 

2801075247/2010 - účet projektu "Zdravotně hendikepovaní"

 

 

Vaše dary jsou pro Vás daňově odečitatelnou položkou

  

 

 

O nás :

 

Vážení a milí přátelé,

 

vítáme Vás na stránkách naší charitativní neziskové organizace, která s Vaší pomocí realizuje cíle v těchto hlavních okruzích, výhradně na území naší republiky a ve prospěch našich potřebných dětí, seniorů a hendikepovaných  : 

1/ Pomoc lidem, kteří nemají to štěstí a nemohou žít v rodinném prostředí

2/ Pomoc lidem, kteří jsou dočasně nuceni žít mimo svůj domov

3/ Pomoc hendikepovaným lidem

4/ Pomoc sociálním a zdravotnickým zařízením, které se o výše uvedené spoluobčany starají a pomáhají jim (např. domovy pro seniory, léčebny dlouhodobě nemocných, dětské domovy, nemocnice ...)

5/ Pomoc zařízením typu jesliček, mateřských a základních škol (včetně specializovaných předškolních i školních zařízení)

 

Formy pomoci :

1/ dlouhodobé projekty s přesně definovaným zaměřením

(viz. odkaz v menu "Dlouhodobé projekty" - aktuálně 3 : "Domovy pro seniory a léčebny pro dlouhodobě nemocné“, "Krteček dětem“ a "Zdravotně hendikepovaní")

2/ průběžná pomoc příjemcům pomoci vyplývající z hlavních okruhů našeho zaměření

 

Číslo obecného účtu je :  2501075245/2010

 

Příjemci pomoci :

Konkrétní potřební spoluobčané a zařízení.

Příjemce pomoci aktivně vyhledáváme, ale mohou se u nás hlásit i sami. Samozřejmě přijímáme i podněty třetích osob a organizací, kteří by rádi společně s námi chtěli poskytnout pomoc konkrétním spoluobčanům či konkrétnímu zařízení.

 

Možnosti Vašeho zapojení :

Možností, jak nám v naší činnosti pomoci je celá řada, ale samozřejmě finanční pomoc je ta zásadní, ale ne jediná.

Vaše dary jsou pro Vás daňově odečitatelnou položkou. (jak pro fyzické, tak pro právnické osoby)

 

1/ Finanční dary - na shora uvedené účty s možností přiřadit je na zcela konkrétní dlouhodobě vyhlašovaný projekt. 

U darů bez Vašeho "zacílení" na konkrétní projekt, tedy na účet obecný, budou Vaše peníze využity tam, kde jsou aktuálně nejvíce potřeba.

Žádná pomoc není malá a necháme na Vás, zda-li chcete přispět jednorázově, či přispívat pravidelně.  

 

2/ Majetkové dary (dar, dlouhodobá zápůjčka, operativní leasing, leasing)

- související se zajištěním naší činnosti  

- aktuálně potřebné věci, většinou v souvislosti s právě probíhajícími projekty

(viz. menu "Aktuálně také potřebujeme" či "I naprostá maličkost pomůže" - prosím nabídněte nám i cokoliv dalšího, co by dle Vás mohlo pomoci)

 

3/ Dobrovolnictví

- organizační (vytvoření a správa "profesionálních" stránek naší organizace, vedení účetnictví a daňové poradenství,drobná administrativa, tisknutí a šíření materiálů naší organizace, pomoc při zajišťování finančních prostředků pro naši organizaci,..)

- terénní pracovníci (pomoc při akcích naší organizace, doprovody pro zdravotně postižené, předčítání v domovech pro seniory, pokud máte nějaký koníček, který by mohl být základem pravidelného zájmového "kroužku" v domovech pro seniory (jakékoliv ruční práce) staňte se lektorem a máte-li další nápady, jak a čím by jste mohli pomoci, tak je rádi přivítáme)

U pomoci s majetkovými dary a dobrovolnictvím je třeba předchozí konzultace s námi, dle konkrétních aktuálních potřeb. Prosím nabídněte nám cokoliv, co by dle Vás mohlo pomoci. 

 

Odměny :

Jsou tu pro každého finančního dárce, který je chce využít. Samozřejmě nám můžete pomoci i bez využití odměn či zcela anonymně, tedy i bez uveřejnění vás, coby dárců. Pokud chcete využít jakoukoliv z odměn, prosím po odeslání finančního daru nás kontaktujte na email a odměnu dojednáme dle Vašich dispozic.

1/ Každý kdo přispěje částkou alespoň 100,- Kč od nás dostane děkovný e-mail, poděkování na našich facebookových stránkách a možnost vložit poděkování i na Vaše

2/ Každý kdo přispěje částkou alespoň 10.000,- Kč od nás dostane vše z odměny 1 a stane se i naším čestným členem a bude takto navždy uveden na našich webových stránkách.

3/ Každý kdo přispěje částkou alespoň 100.000,- Kč od nás dostane vše z odměny 2 a stane se naším partnerem a bude takto navždy uveden na našich webových stránkách.

4/ Každý kdo přispěje částkou alespoň 1.000.000,- Kč od nás dostane vše z odměny 2 a stane se naším generálním partnerem a bude takto navždy uveden na našich webových stránkách. Současně bude domluvena i Vaše další propagace a poděkování z naší strany.  

Pro kolektivy, školy, zájmové sdružení, Skauty ... rádi poskytneme i velmi medializované poděkování cestou např. zaslání poděkování škole, kterou děti navštěvují, krajskému úřadu, Ministerstvu školství, Ministerstvu práce a sociálních věcí, Úřadu vlády ČR, Poslanecké sněmovně, Senátu, a redakcím MF Dnes, Lidových novin, Hospodářských novin, Právu, Reflexu a Respektu - samozřejmě pouze tehdy, pokud to budete chtít a v jakém rozsahu si zvolíte.

Všechny Vaše odměny se postupně načítají k odměně nejvyšší.

 

Čestné členství :

O čestné členství se mohou ucházet všichni (fyzické i právnické osoby, pracovní a zájmové kolektivy ...), kteří :

1/ přispějí finančním darem ve výši nejméně 10.000,- Kč

2/ přispějí majetkovým darem ve výši nejméně 10.000,- Kč

3/ budou dlouhodobě aktivně pomáhat naší organizaci jako dobrovolníci jak v oblasti organizační, tak v oblasti terénních pracovníků.

Všichni čestní členové budou uvedeni ve veřejném seznamu čestných členů.

Nižší částky se postupně načítají.

 

 

Partneři :

O partnerství se mohou ucházet všichni (fyzické i právnické osoby, pracovní a zájmové kolektivy ...), kteří :

1/ přispějí finančním darem ve výši nejméně 100.000,- Kč

2/ přispějí majetkovým darem ve výši nejméně 100.000,- Kč

3/ nebo budou naši organizaci dlouhodobě podporovat v oblasti např. pro mobilitu (zápůjčka či financování vozidel), pro výpočetní techniku (notebooky), pro spojení (telefony a kredity na mobily a internet), pro účetnictví a daně (vedení těchto agend), pro administrativu (veškeré kancelářské potřeby), pro webové stránky (webhosting a profesionální zpracování webových stránek), pro reklamu (mediální šíření povědomí o naší organizaci, výroba reklamních a propagačních materiálů), pro poštovní služby (financování poštovních služeb) ... 

Všichni partneři budou uvedeni ve veřejném seznamu čestných členů.

Nižší částky se postupně načítají

 

 

Generální partneři :

Generálním partnerem se stane každý, kdo přispěje jakýmkoliv darem ve výši alespoň 1.000.000,- Kč

(u dlouhodobých zápůjček se počítá hodnota za celou dobu zápůjčky).

Všichni generální partneři budou uvedeni jako první ve veřejných seznamech našich podporovatelů a bude s nimi individuálně sjednáváno poděkování a forma reklamy naší organizací v jejich prospěch. 

 

 

Pro komunikaci s námi prosím používejte e-mail : PavelOPL@seznam.cz, případně tel. 602967310.

 

Na závěr Vám chci poděkovat za čas, který jste nám věnovali a předem Vám děkuji za veškeré formy pomoci. Věřím, že s Vaší pomocí společně pomůžeme mnoha a mnoha našim potřebným spoluobčanům.

Přeji Vám přeji krásný den.

 

Pavel OPL 

Ředitel 

Šťastný domov - charitativní nezisková organizace, z.s.

 

 

 

 
© stastny-domov-charitativn.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum